SINOPSI

A l’hora de teatralitzar una narració curta, concebuda des d’un punt de vista tan profundament literari como son els contes de Riera, es necessari descobrir els punts de contacte entre les dues formes d’expressió (teatre, narració), que permeten traslladar la intenció essencial de l’autor.

La poètica de Miquel Àngel Riera demana senzillés i claredat expositiva per poder ser captada en la seva essència. Els contes de Riera, como els de Txèkhov, capturen instants de vida, retalls d’històries que pertanyen a existències que podem imaginar extenses e interessants.